تلفن
تلگرام
اینستاگرام
مدیر فروش داخلی
مدیر بازرگانی

جواد صفری

مدیر عامل

مهدی صفری

مدیر فروش داخلی

روح الله امینی

سر حسابدار

رحمان شفیعی

مدیر تولید

امیرحسین محمدی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناصر دنیادیده

کارپرداز

داوود مدیر روستا

کارشناس فروش داخلی

لیلا یوسفی

حسابدار

صبا صفری

حسابدار

طیبه بیکی

مدیر کنترل کیفیت

محبوبه زمانی

کارشناس فروش داخلی