تلفن
تلگرام
اینستاگرام
مدیر فروش داخلی
مدیر بازرگانی
صادرات ایزوگام سمابام دلیجان
صادرات ایزوگام سمابام دلیجان

شرکت ایزوگام سمابام دلیجان بیش از دو دهه در زمینه صادرات ایزوگام فعالیت میکند و صادرات های متعددی به کشور های همسایه از جمله عراق ،سوریه،پاکستان و ... داشته است