تلفن
تلگرام
اینستاگرام
مدیر فروش داخلی
مدیر بازرگانی
انتخاب شرکت ایزوگام سما بام دلیجان به عنوان واحد نمونه صنعت سال 1400
انتخاب شرکت ایزوگام سما بام دلیجان به عنوان واحد نمونه صنعت سال 1400

مراسمی در خرداد ماه در شهر اراک با حضور معاون وزیر صنعت و معدن استاندار محترم استان مرکزی و جمعی دیگر از مسئولین استانی برگزار گردید. که در آن مراسم از شرکت ایزوگام سمابام دلیجان تقدیر و تشکر به عمل آمد.و این شرکت در سال 1400 به عنوان واحد نمونه صنعت استان انتخاب گردید.